ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.mindentment.hu oldalon a „Karrier” menüpontban érhető el, melynek ténye valamennyi álláshirdetésben feltüntetésre kerül.

A MindentMent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MindentMent Rendelő) időről-időre szolgáltatásainak megfelelő ellátásához saját maga részére munkaerőt toboroz. Munkaerő-felvételre két módon kerülhet sor:

(1) Előfordul olyan eset, amikor az érdeklődők a MindentMent Rendelő részére életrajzot küldenek azzal a céllal, hogy a MindentMent rendelőnél helyezkedjenek el. A pályázatokat ebben az esetben a mindentment.hu oldalon a „Karrier” menüpont alatt található űrlap segítségével lehet benyújtani.

(2) A MindentMent rendelő az álláshirdetékeset a profession.hu oldalon jeleníti meg, ebben az esteben profession.hu rendszerén keresztül fogadja a pályázatokat.

A TOBORZÁSBAN RÉSZTVEVŐK

A Profession.hu hirdetési felületet, valamint a hirdetésre jelentkezők beküldött anyagaihoz történő hozzáférést biztosít.  A felek az alábbi feladatokkal kapcsolatosan kezelnek személyes adatokat:

ADATKEZELŐ NEVEADATKEZELŐ FELADATA
MindentMent Rendelő
 • Meghatározza a pályázati követelményeket
 • Megküldi az álláshirdetést a Profession.hu számára
 • Megtekinti a Profession.hu hirdetésre jelentkezők pályázati anyagait a jelentkezéstől számított 90 napig
 • Pályázók szűrése
 • Pályázók interjúra történő behívása
 • Meghozza a döntést a munkaerő-felvétel vonatkozásában
 • A Profession.hu pályázó kezelő felületén a sikertelen pályázók számára értesítést küld
Profession.hu
 • Fogadja a hozzá érkező álláspályázatokat, a hirdetést közzé teszi
 • Pályázó kezelő felületén fogadja az érkező pályázatokat
 • Továbbítja az álláspályázatokat a MindentMent Rendelő részére
 • Törli a pályázati anyagot, amennyiben a pályázó a hozzájárulását visszavonja
 • A jelentkezéstől számított 90 napot követően a hirdetést, a pályázati anyagokat és a jelentkezők listáját is elérhetetlenné teszi MindentMent Rendelő számára

A fenti adatkezelők közös adatkezelőként kezelik a személyes adatokat, közöttük közös adatkezelői megállapodás is létrejött. A közös adatkezelés a fenti feladatokat fedi le.

Mindegyik adatkezelő önálló adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik, mely honlapján elérhető. Kérdésekkel a pályázók bármelyik adatkezelőhöz fordulhatnak. A megkeresések elküldését megelőzően ajánlott áttekinteni az „adatkezelő feladata” részt, hogy a megfelelő adatkezelőhöz küldje megkeresését.

AZ ADATKEZELŐK RÖVID BEMUTATÁSA

Cégnév:MindentMent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:1054 Budapest, Báthory utca 23. földszint 1
Cégjegyzékszám:Cg. 01-09-704367
Képviselik:Ceglédi Csongor ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő:Dr. Weidinger Kinga
adatvedelem@mindentment.hu
https://mindentment.hu
Cégnév:profession.hu Kft. (Profession.hu)
Székhely:1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., 4. emelet
Cégjegyzékszám:Cg.01-09-199015
Képviseli:Martis István Péter ügyvezető, más munkavállalókkal együttesen
Adatvédelmi tisztviselő:p2m Informatika Kft.
adatvedelem@profession.hu
https://www.profession.hu/adatkezeles/

TOBORZÁS, AMENNYIBEN A MINDENTMENT RENDELŐ ÁLLÁSHELY NÉLKÜL KAP PÁLYÁZATOT

Az alábbiakban azon eseteket mutatjuk be, amikor a MindentMent Rendelő meghirdetett álláshely hiányában érdeklődőtől álláspályázatot kap. Az adatkezelések ezen esetekben az alábbiak szerint történnek:

Az adatkezelés célja:Megüresedő álláshely betöltése, a megfelelő pályázó beazonosítása, kiválasztása, kompetenciák értékelése.
Az adatkezelés jogalapja:A GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdés szerinti szerződés teljesítése. Az álláspályázat benyújtása ugyanis a GDPR alapján szerződéskötésre tett ajánlatnak minősül.
Jogos érdek megnevezése:Nem jogos érdek alapú az adatkezelés.
Az érintettek kategóriái:A MindentMent Rendelőhöz álláspályázatot benyújtó természetes személyek minősülnek érintetteknek, azaz az ő személyes adataikat kezeli a MindentMent Rendelő, mint adatkezelő (munkáltató).
Kezelt személyes adatok kategóriái:Az érintett neve, elérhetőségének adatai, végzettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata, bérigény megjelölése, képmás, illetve a betölteni szándékozott munkakör betöltéséhez szükséges egyéb, releváns személyes adatok, melyeket a pályázó önként belefoglal az önéletrajzába. Kérjük, hogy NE KÜLDJENEK a pályázat részeként fénymásolt okiratokat. Amennyiben a MindentMent Rendelő ilyen személyes adatokat kap, abban az esetben ezen személyes adatokat elektronikus formában törli, papír alapon kezelt okiratot megsemmisíti.
A személyes adatok forrása:Az érintett maga szolgáltatja a személyes adatokat, így ő tekinthető a személyes adatok forrásának.
Az adatkezelés időtartama:Amennyiben a MindentMent Rendelő álláshirdetést nem tett közzé, de valamely érdeklődő nála szeretne dolgozni és ezért pályázatot nyújt be, abban az esetben az álláspályázatot a MindentMent Rendelő 90 napig kezeli, ezen időtartamot követően a pályázati anyagot törli vagy megsemmisíti.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):A személyes adatokhoz adatfeldolgozói minőségben hozzáfér HR feladatok végzése céljából
A MindentMent Rendelő szerver-, illetve IT szolgáltatója
a Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft.
(székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 9.) A szerverszolgáltató adatfeldolgozóként jár el, azaz a személyes adatokhoz kizárólag a MindentMent Rendelő nevében, annak utasításai alapján fér hozzá.
Adattovábbításra egyéb vonatkozásban nem kerül sor.
Harmadik országba történő adattovábbítás:Nem történik harmadik országba irányuló adattovábbítás.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik automatizát döntéshozatal vagy profilalkotás.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:Nem kötelező az adatszolgáltatás.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Adatszolgáltatás hiányában nem értékelhető az álláspályázat.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK – A PROFESSION.HU KFT SEGÍTSÉGÉVEL

Az adatkezelés célja:Megüresedő álláshely betöltése, a megfelelő pályázó beazonosítása, kiválasztása, kompetenciák értékelése.
Az adatkezelés jogalapja:A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti hozzájárulás.
Jogos érdek megnevezése:Nem történik jogos érdek alapú adatkezelés.
Az érintettek kategóriái:A MindentMent Rendelőhöz a profession.hu oldalon keresztül álláspályázatot benyújtó természetes személyek minősülnek érintetteknek, azaz az ő személyes adataikat kezeli a MindentMent Rendelő, mint adatkezelő (munkáltató).
Kezelt személyes adatok kategóriái:Az érintett neve, elérhetőségének adatai végzettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata, bérigény megjelölése, képmás, illetve a betölteni szándékozott munkakör betöltéséhez szükséges egyéb, releváns személyes adatok, melyeket a pályázó önként belefoglal az önéletrajzába Kérjük, hogy NE KÜLDJENEK a pályázat részeként fénymásolt okiratokat, Amennyiben a MindentMent Rendelő ilyen személyes adatokat kap, abban az esetben ezen személyes adatokat elektronikus formában törli.
A személyes adatok forrása:Az érintett maga szolgáltatja a személyes adatokat, így ő tekinthető a személyes adatok forrásának.
Az adatkezelés időtartama:

A MindentMent Rendelő az álláspályázatok anyagait hozzájárulás jogalapon az állás betöltéséig, legfeljebb azonban a Profession.hu-n történő jelentkezéstől számított 90 napig kezeli.

Amennyiben a pályázó a profession.hu oldalon működő fiókját törli, vagy személyes adatainak törlését kéri akár a MindentMent Rendelőtől, akár a profession.hu adatkezelőtől (erről a MindentMent Rendelőt értesíti a profession.hu) az adatkezelés megszűnik. Az érintett pályázó bármikor kérheti személyes adatainak törlését.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

A személyes adatokhoz adatfeldolgozói minőségben hozzáfér HR feladatok végzése céljából

A MindentMent Rendelő szerver-, illetve IT szolgáltatója
a Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft.
(székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 9.) A szerverszolgáltató adatfeldolgozóként jár el, azaz a személyes adatokhoz kizárólag a MindentMent Rendelő nevében, annak utasításai alapján fér hozzá.
Adattovábbításra egyéb vonatkozásban nem kerül sor.
A megfelelő jelölt megtalálásában a hirdetési felületén és a pályázó kezelő felületén keresztül közös adatkezelőként közreműködik a profession.hu Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., 4. emelet, Cg.01-09-199015).

Adattovábbításra egyéb vonatkozásban nem kerül sor.

Harmadik országba történő adattovábbítás:Nem történik harmadik országba irányuló adattovábbítás.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik automatizát döntéshozatal vagy profilalkotás.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:Nem kötelező az adatszolgáltatás.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Adatszolgáltatás hiányában nem értékelhető az álláspályázat.

SZABÁLYOZÁS MÓDJA, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

1. SZABÁLYOZÁS MÓDJA
Az adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az érintettek számára elérhetővé tegye. A tájékoztatásnak tömörnek, egyértelműnek, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ennek tükrében jelen tájékoztató szabályzat az adatkezelés legfontosabb körülményeit mutatja be törekedve az érthetőség szempontjának szem előtt tartására. Kérdés esetén az adatvédelmi tisztviselőtől tájékoztatás kérhető.

2. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK, ÉRTELMEZÉSEK
Az alábbiakban azon legfontosabb jogszabályok kerülnek megnevezésre, melyek a személyes adatok kezelésének módját, a felek jogait és kötelezettségeit alapvetően meghatározzák.

– Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet: GDPR)

A szabályok értelmezésében segítséget nyújthatnak:
– Az Európai Adatvédelmi Testület állásfoglalásai (https://edpb.europa.eu)
– Az Európai Adatvédelmi Hatóság (https://edps.europe.eu)
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, felügyeleti szerv) állásfoglalásai, véleményei, eseti döntései (www.naih.hu)
– A Luxemburgi Bíróság döntései (https://curia.europe.eu)
– A tagállami felügyeleti szervek döntései

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A fogalommeghatározások célja annak bemutatása, hogy kik a szabályozás alanyai, illetve a szabályrendszer egyes fogalmak alatt pontosan mit ért. Az alábbiakban a legfontosabb fogalmak kerülnek bemutatásra:
 
„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 
„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 
„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 
“Különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat (GDPR 9. cikk)
 
“Bűnügyi adat”: A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adat (GDPR 10. cikk)
 
„Egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 
„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 
„Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 
„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
„Felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A személyes adatok kezelését a következő alapelvek alapján kell végezni, illetve az adatkezelő így végzi:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fenti rendelkezéseknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettet a személyes adatainak a kezelésével összefüggésben számos jog megilleti. Ezeknek lényegét az alábbiakban foglaljuk össze:

a.) Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak a kezeléséről pontos, érthető tájékoztatást kapjon. Jelen tájékoztató ezen szempont szem előtt tartásával készült. A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül meg kell adni.

b.) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

c.) Az érintettet megilleti az elfeledtetéshez való jog (törlés) bizonyos esetekben. Ezzel a jogával azonban az érintett elsősorban abban az esetben élhet, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.

d.) Az érintett kérheti bizonyos esetekben az adatkezelés korlátozását. Ilyen eset lehet, amennyiben vitatja a kezelt adat pontosságát, tiltakozik az a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ameddig elbírálják igényét.

e.) Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

f.) Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

g.) Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelések ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

h.) Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult ugyanis arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

ÉSZREVÉTEL, KÉRDÉS, PANASZ

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni akár az adatkezelő, akár az adatvédelmi tisztviselő jelen tájékoztatóban nevesített elérhetőségére, mely a következő:
Név Dr. Weidinger Kinga
 Pozíció adatvédelmi tisztviselő
Postai elérhetőség 1054 Budapest, Báthory utca 23. fszt. 1.
Emailes elérhetőség adatvedelem@mindentment.hu
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén, valamint bírósághoz is fordulhat.

MindentMent

Fájdalommentes fogászat | Kiváló minőség | Kedvező áron

A gyönyörű mosoly új világokat nyit ki az életünk minden területén.
Mi ebben segítjük a pácienseinket.

© 2020. – MindentMent® – Minden jog fenntartva.
Adatvédelem | Cookie szabályzat